رفتن به بالا
نخبه جوان مطرح کرد :

دانش آموز نخبه که مسئولین قدرش را نمی دانند /خارجی ها به دنبال نخبگان ایرانی

زهرا خیرخواه  گفت :طرحی که بیش از ده بار مورد تست قرار گرفته و تمام انتظارات برآورده شده بود ، به علت سهل انگاری آموزش و پرورش رفسنجان و کرمان جهت انتقال طرح به تهران (با اینکه در جای جای طرح مکتوب شده بود که با احتیاط حمل شود) طرح آسیب جدی دیده و از مسابقه ...


پیشخوان

با تولیدکنندگان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه