رفتن به بالا
مسئول بسیج سازندگی سپاه ثارالله کرمان:

۱۷۵ شبکه همگام با کشاورز در راستای افزایش تولید و امنیت غذایی شکل گرفته است

حجت الله پاداش گفت :  از ابتدای سال جاری  ۱۷۵ شبکه به همت بسیج مهندسین کشاورزی در سطح استان ایجاد شده است که در سیر تکامل محصولات زراعی و باغی از مراحل کاشت ، داشت و برداشت محصولات کشاورزی همراه و همگام با کشاورز در راستای افزایش تولید در واحد سطح امنیت غذایی کشور با متد روز و علمی کردن اصول کشاورزی تلاش می ...


پیشخوان

با تولیدکنندگان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه