رفتن به بالا
مدیر عامل کارخانه فاستونی آسیا کرمان خبر داد :

ساخت دستگاه “تاپس رنگ زنی ” حاصل اعتماد به کارگران جوان ایرانی

احمد پور گفت : هر جا به جوانان اعتماد کردیم شگفت زده شدیم  یکی از مهمترین و مورد نیا زترین دستگاه های تولید پارچه د رواحد رنگ ، "تاپس رنگ کنی" است و بایستی آن را از کشور های اروپایی به ارزش 20 میلیارد ریال خریداری می کردیم که با توجه به کمبود اعتبار و تحریم های موجود گروه فنی واحد فاستونی آسیا توانست با تحقیق و بررسی روی نمونه های داخلی دیگر کارخانه ها به مدت 7 ماه توانست با حداقل هزینه 400 میلیون ریال این دستگاه را ساخته و در مدار تولید قرار داده است ...


مدیر روابط عمومی مس سرچشمه خبر داد :

حادثه مرگبار برای کارگر کنترل کیفی در مجتمع مس سر چشمه

مدیر کل اداره تعاون استان کرمان بازدید کرد :

از طرح های مشاغل خانگی در شهرستان راور صورت گرفت

پیشخوان

با تولیدکنندگان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه