خبرگذاری برنا اعلام کرد : محسن نیک‌ورزدادستان عمومی انقلاب سیرجان اعلام کرد :مردم به این شایعات بی اساس که از سوی دشمنان مملکت مطرح می شود توجه نکنند و اخبار را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

وی ادامه داد: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مجازات سنگینی به دنبال دارد، پس فعالان فضای مجازی مراقب باشند هر مطلبی را کپی و منتشر نکنند.

 

بانک رسالت نام آور ایجاد اشتغال در شهرستان گلباف کرمان 

گرچه شایعات در فضای مجازی سبب شده است که مردم امنیت روانی خود را از دست دهند اما لازم است که از خدمات قابل توجه بانک رسالت در شهرستان گلبافت کرمان نیز نام برده شود تا همگان بدانند این بانک به دنبال ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران جهت رشد اقتصاد مقاومتی گام برداشته  نه انباشت سرمایه .