رفتن به بالا
  • فرمانده بسیج کارگری و کارخانجات استان کرمان عنوان کرد :

    خدمت مخلصانه و کار هوشمندانه نشات گرفته از تفکر بسیج است

    محسن شفیعی گفت : این بسیجیان کارگر هستند کار با فعالیت های خارج از ساعات کاری بدون چشم داشت به اضافه حقوق و یا حق ماموریت که روال همه واحد های تولیدی و صنعتی است به کار و تلاش بی وقفه خود ادامه می دهند و یاری رسانی به مدیران کارخانجات و مراکز تولیدی در دوران بحران ، تحریمهای خابثانه و موقعیت های سختی که مدیران نیاز به کمک و یاری نیروها تلاش می کنند ...
  • معاون امور مجلس در وزارت تعاون مطرح کرد :

    خرید و فروش ذغال سنگ در بورس اجرایی می شود

    میرهادی قره سید رومیانی گفت : خرید انحصاری زغال سنگ توسط شرکت ذوب آهن اصفهان بررسی و مطالبات زغال سنگ به این شرکت گوشزد خواهد شد لذا این مشکل( انحصار خرید توسط یک شرکت)، با قیمت تعادلی در بورس رفع می‌شود لذا درصدد مقدمات ورود این صنعت به بورس خواهیم ...