کارگران کرمان

جدول لیگ

رتبهتیمبازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱پرسپولیس۲۳۱۶۶۱۴۰۹۳۱۵۴
۲ذوب آهن۲۳۱۰۸۵۳۴۲۷۷۳۸
۳فولاد ۲۳۹۱۱۳۲۵۱۹۶۳۸
۴سایپا۲۳۱۰۸۵۲۷۲۸۳۸
۵پارس جنوبی جم۲۳۹۱۰۴۲۸۲۱۳۷
۶استقلال۲۳۹۸۶۲۷۱۲۳۵
۷پیکان۲۳۹۸۶۲۴۲۰۳۵
۸گسترش فولاد۲۳۸۶۹۲۱۲۶۲۹
۹صنعت نفت ابادان۲۳۸۵۱۰۲۵۲۹۲۸
۱۰تراکتورسازی۲۳۷۷۹۲۴۲۵۲۳
۱۱پدیده۲۳۷۸۸۲۸۲۸۲۳
۱۲نفت تهران۲۳۵۸۱۰۱۹۲۸۲۱
۱۳سپاهان۲۳۴۹۱۰۲۱۲۸۲۰
۱۴سپیدرود رشت۲۳۵۵۱۳۲۰۲۷۲۰
۱۵استقلال خوزستان۲۳۴۸۱۱۱۶۳۲۱۵
۱۶سیاه جامگان۲۳۲۹۱۲۱۴۳۴۱۴
خروج از نسخه موبایل