رفتن به بالا

  • در سومین جشنواره نخبگان و نوآوران صالحین صورت گرفت :

    تجلیل از ۶۰ نخبه بسیجی /ربات آتشنشان بارز، طرح برتر

    فرمانده بسیج کارگری گفت : در سه سال گذشته نزدیک به 60 نخبه بسیجی را شناسایی کردیم و برای آنها بانک اطلاعاتی تشکیل دادیم و از هر 60 نفر تجلیل و آنها را به سازمان بسیج علمی معرفی کردیم لذا بیشترین نوآوریها را کارخانه هایی داشتند که بیشترین طرح را در این جشنواره داشتند ، طرح اول از لاستیک بارز با عنوان «ربات آتش نشان»، طرح دوم از مجتمع مس سرچشمه با عنوان «کاهش مواجهه تنفسی ...