استان کرمان

جایگرینی نیروهای جوان با بازنشستگان ذغال سنگ در بخش تولید/راهکار ایجاد شغل در معادن
مدیر عامل شرکت ذغال سنگ خبر داد؛

جایگرینی نیروهای جوان با بازنشستگان ذغال سنگ در بخش تولید/راهکار ایجاد شغل در معادن

به گزارش کارگران کرمان ؛در سفر یک روزه  محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور به شهرستان راور و افتتاح و بازدید از چندین طرح صنعتی و اقتصادی، این نماینده مجلس در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان راور خبر از یک تحول بزرگ در صنعت زغال سنگ شهرستان های شمالی

جهش تولید به معنای واقعی کلمه در شرکت ذغال سنگ کرمان
مدیر عامل شرکت ذغال سنگ کرمان خبر داد:

جهش تولید به معنای واقعی کلمه در شرکت ذغال سنگ کرمان

سامان مرتاض مدیر عامل شرکت ذغال سنگ کرمان در گفتگو با کارگران کرمان گفت : طرح طبقه مشاغل از قبل نیز وجود داشت لذا ما تنها ان را بازنگری کرده ایم زیرا این امر سبب احقاق واقعی حقوق کارگران می شود لذا در حال حاضر من قصد شکایت از کارگر خودم را ندارم وگرچه خواسته