استان کرمان

گلناز کرمان دومین کارخانه متصل به خطوط ریلی کشور است/ انبارهایی پر از روغن خوراکی در گلنار کرمان
در تور رسانه ایی که به همت بسیج کارگری و بسیج رسانه رخ داد؛

گلناز کرمان دومین کارخانه متصل به خطوط ریلی کشور است/ انبارهایی پر از روغن خوراکی در گلنار کرمان

به گزارش “کارگران کرمان “ طی روزهای اخیر برخی کالاهای اساسی کشور به علت اصلاح زیر ساختی اقتصاد بیمار کشور در طرح هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت پیدا کردند. گرچه افزایش نرخ قیمت ها پس از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز جهانگیری (4200) تومانی صورت گرفت اما التهابی در تمام کشور شکل گرفت و دشمنان

بازدید دوباره از کارخانه همیشه مشکل داره روغن نباتی کرمان / چه زمانی مدیران جدی مشکلات خود را رفع می کنند؟؟؟
به همت بسیج کارخانجات و کارگران صورت گرفت؛

بازدید دوباره از کارخانه همیشه مشکل داره روغن نباتی کرمان / چه زمانی مدیران جدی مشکلات خود را رفع می کنند؟؟؟

به گزارش کارگران کرمان ؛ کارخانه گلناز کرمان که در جاده جوپاری استان کرمان واقع شده است فرازو فرودهای فراوانی را طی می کند که همه این موارد به عدم صحیح اداره این واحد تولیدی، تغییرات مدیران آن و عدم توجه به امر اساسی تولید و رفع مشکلات واقعی اش نزدیک به یک دهه است