استان کرمان

تعداد 163 هزار و 262 نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان ثبت نام کرده اند
همه ی کسانی که در سامانه ثبت نام کرده اند تعیین تکلیف خواهند شد و هنوز جمعیت زیادی در حالت وضعیت استعلام قرار گرفته اند که به زود وضعیت آنها نیز مشخص خواهد شد.

تعداد 163 هزار و 262 نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان ثبت نام کرده اند

به گزارش کار گران کرمان علی حاجی زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در گفتگویی از ارائه گزارش ویدئو کنفرانسی خود به وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: طبق آخرین آمار در سامانه تعداد 163 هزار و 262 نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان