رفتن به بالا

  • بی حمایتی دولت در سال حمایت از کالای ایرانی؛

    خیانت ۵ ماهه مدیران ناکارآمد به تولید کنند گان/گمرک مواد خریداری شده را ترخیص نمی کند

    نزدیک به پنج ماه از سیاست های ارزی دولت دوازدهم می گذرد؛اما نه تنها بازار ارز و سکه از التهاب نیفتاده است؛ بلکه واحد های تولیدی و صنعتی داخلی که تا کنون با باقی مانده مواد اولیه در انبارهایشان تولید می کردند اکنون نیمه تعطیل یا بطورکامل تعطیل شده و نیروهای خود را برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی می ...