رفتن به بالا

  • مدیر عامل کارخانه لاستیک بارز کرمان عنوان کرد؛

    دولت نرخ ارزی ثابت و بدون نوسانات را اعلام کند

    مدیر عامل کارخانه لاستیک بارز کرمان گفت : لازم است که نرخ ارز تک رقمی بوده و بدور از هرگونه نوسانات لجام گسیخته باشد تا فعالان اقتصادی و تولید کنند گان بتواند برنامه و چشم انداز جامعی را برای صادرات و کیفیت تولید ، رشد آن و توسعه طرح های تولیدی داشته ...