رفتن به بالا

  • فرمانده بسیج کارگری در هفته بسیج مطرح کرد :

    جنگ پوشالی اقتصادی دشمن توسط بسیجیان کارگر خنثی خواهد شد

    حسین باقری گفت : اکنون در صنعت دفاعی به جایی رسیده ایم که دیگر کسی حق نظر به ایران و مرزهای آن را ندارد و به خود اجازه ورود نمی دهد لذا دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده است و تنها عامل و راه حل برون رفت از این وضعیت جنگی و رسیدن به اقتدار  توجه به ساخت داخلی و تقویت بنیه داخلی نظام است ...