رفتن به بالا

  • اندر حکایت کشت گوجه فرنگی در جنوب کرمان :

    پیش خرید گوجه ،حذف دلال ها و خوشحالی کشاورزان

    با توجه به افزایش هزینه های کشت گوجه و خسارات مالی سال های گذشته کشاورزان گوجه کار، نمایندگان کارخانه های رب گوجه جنوب کرمان در راستای تشویق کشاورزان برای کشت این محصول و همچنین کنار گذاشتن دلال ها اقدام به پیش خرید ...