فرهنگی

معاون استاندار کرمان گفت: تمام بانک‌های استان کرمان از ۲۰ آبان‌ماه به مدت یک هفته تعطیل و پذیرش حضوری ارباب رجوع به ادارات ممنوع است.
آخرین وضعیت کرونا در کشور ارائه شد گفت: در کشور تاکنون 663 هزار نفر مبتلا و 37 هزار و 400 نفر مرگ و میر داشته‌ایم.

معاون استاندار کرمان گفت: تمام بانک‌های استان کرمان از ۲۰ آبان‌ماه به مدت یک هفته تعطیل و پذیرش حضوری ارباب رجوع به ادارات ممنوع است.

به گارکران کرمان  محمدصادق بصیری روز یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان کرمان افزود: پذیرش حضوری ارباب رجوع در تمام سازمان‌ها و ادارات استان کرمان به جز ادارات قضایی، درمانی و امدادی از ۲۰ آبان به مدت یک هفته ممنوع خواهد بود. ارائه خدمات به مشتریان و ارباب رجوع به صورت پستی

مجوز 50درصدی نیرو های کار در ادارات
مجوز 50درصدی نیرو های کار در ادارات

مجوز 50درصدی نیرو های کار در ادارات

  در شرایط فعلی که شاهد شیوع موج سوم کرونا هستیم عکس العمل ما به صورت تلفیقی در قالب اعمال محدودیت‌ها و انجام بازرسی‌ها است البته ستاد استانی دارای اختیار در هر زمینه‌ای نیست بلکه باید با هماهنگی و تأیید ستاد ملی برخی محدودیت‌ها اعمال شود.